Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van OCULTO. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming hebben gekregen.

Gebruik van onze diensten 
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kan het zijn dat we u vragen  persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door OCULTO bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie 
Wanneer u ons een e-mail stuurt wordt deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren 
De website bevat een formulier die u kunt gebruiken voor het aanvragen van informatie, een offerte, of om met ons in contact te komen. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Incentive, event of groepsreis
Voor uw boeking hebben we uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, betaalgegevens en paspoortgegevens nodig. Daarmee kunnen we uw programma onderdelen boeken en u hierover op de hoogte houden. Indien noodzakelijk verstrekken we u gegevens ook aan derden zoals bij het boeken van een hotel.

Wij kunnen verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om uw persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Beeldmateriaal
Tijdens onze incentives en evenementen kunnen er foto’s en filmpjes worden gemaakt. We kunnen dit beeldmateriaal gebruiken voor onze website, offertes of sociale media. Omdat er vaak veel mensen op de beelden staan is het voor ons niet mogelijk om iedereen om expliciete toestemming te vragen voor publicatie. Uiteraard selecteren we zorgvuldig welk beeldmateriaal we gebruiken. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde beeld, dan verzoeken we u om direct contact met ons op te nemen. Uiteraard wijzigen we dit dan per direct voor u.

Derden 
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt OCULTO uw persoonsgegevens aan derden.

Websitebezoek 
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP- adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot aan u. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Social Media
OCULTO maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden over onze diensten en informatie met u te delen. U kunt OCULTO volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn en gaat hierbij automatisch akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Op welke gegevens deze social media platformen van uw verzamelen, heeft OCULTO geen invloed op en kunt u zelf beheren in de instellingen van uw social media profiel.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist zijn verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wijzigingen
OCULTO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacy verklaring te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze verklaring, is gewijzigd.

Contactgegevens 
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggestie hebben naar aanleiding van deze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

OCULTO
Carrer de Vic 6, 3-1
08006 Barcelona
Spanje

+34 696 453 161
hola@ocultobarcelona.com

Versie 01/02/2019