Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van OCULTO.
www.ocultobarcelona.com
Door deze website te bezoeken en de hierop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Website
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel OCULTO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website wijst OCULTO iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het correct functioneren tijdens gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
OCULTO aanvaart geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van OCULTO.

Informatie gebruiken
Het is niet toegestaan informatie op de website van OCULTO (teksten, foto’s en grafisch materiaal) te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCULTO of toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen
OCULTO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Contactgegevens 
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggestie hebben naar aanleiding van deze disclaimer dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

OCULTO
Carrer de Vic 6, 3-1
08006 Barcelona
Spanje

+34 696 453 161
hola@ocultobarcelona.com

Versie 01/02/2019